Ny rente

04.04.2024 15:03

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012955105. Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 08.04.2024 - 08.07.2024 er 9.73. Ticker: KMCP02 Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen.