Oslo Børs - KMC Properties ASA - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

02.12.2021 13:36

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010908163 Markedsmisbruksforordningen (MAR) gjelder fra søknadstidspunktet, herunder låntagers informasjonsplikt om innsideinformasjon.